เงื่อนไขและข้อตกลง

กรณีสินค้ามีปัญหาส่งช้า หรือชำรุดคุณสามารถขอส่วนลด ขอเปลี่ยน หรือขอคืนได้ง่ายๆ!
1.    การขอรับเครดิตเงินสดส่วนลด 50% ของราคาสินค้าในกรณีส่งช้า
2.    การขอคืนสินค้าและรับเงินคืนเต็มจำนวนในกรณีสินค้าส่งช้ามาก
3.    การขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่เสียหาย หรือชำรุดโดยสาเหตุจากเกิดจากการขนส่งหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามรายละเอียดสินค้า
4.    การขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจ
 
ตารางการเวลาขนส่งสินค้า

สถานที่ปลายทาง

ประเภทการขนส่ง

ระยะเวลาขนส่งปกติ

ขนส่งช้า

ขนส่งช้ามาก

กรุงเทพและปริมณฑล

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

1-3 วัน

เกินกว่า 3 วันทำการ

เกินกว่า 5 วันทำการ

ต่างจังหวัด

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

2-5 วัน

เกินกว่า 5 วันทำการ

เกินกว่า 7 วันทำการ

กรุงเทพและปริมณฑล

ธรรมดาลงทะเบียน

2-5 วัน

เกินกว่า 5 วันทำการ

เกินกว่า 7 วันทำการ

ต่างจังหวัด

ธรรมดาลงทะเบียน

3-7 วัน

เกินกว่า 7 วันทำการ

เกินกว่า 10 วันทำการ

*หมาย เหตุ: การนับวันขนส่งสินค้าเริ่มนับจากวันที่เสร็จสิ้นจากขั้นตอนการชำระเงินเรียบ ร้อยแล้ว โดยหากแจ้งการชำระเงินก่อนเวลา 9.00 ให้เริ่มนับในวันเดียวกันแต่หากเกินกว่านั้นให้นับวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรกค่ะ
ข้อกำหนดการขอรับสิทธเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อมีปัญหา:คุณสามารถขอรับสิทธตามข้อตกลงได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น


การขอรับเครดิตเงินสดส่วนลด 50% ของราคาสินค้าในกรณีส่งช้า
ข้อตกลง
1.    ระยะเวลาการขนส่งจะต้องอยู่ในเงื่อนไขหมวด “ขนส่งช้า” หรือ “ขนส่งช้ามาก” เท่านั้น
2.    คุณจะต้องแจ้งการขอรับสิทธิ์ที่ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ทำรายการสั่งซื้อ
3.    เว็บไซต์ Manee Skincare ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบการขนส่งช้าที่เกิดจากผู้รับ ได้แก่ ที่อยู่ในการขนส่งผิดพลาดและไม่มีผู้รับสินค้า
4.    เครดิตเงินในระบบที่ได้รับไม่สามรถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5.    คุณสามารถดูยอดเงินเครดิตในระบบได้ที่ “เครดิตเงินในระบบ” ค่ะ
 
ขั้นตอนการขอรับเครดิตเงินสด*ในกรณีขนส่งช้าหรือช้ามาก
1.    ส่งรายละเอียดมาที่ info@maneeskincare.com กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อได้แก่ วันที่สั่งซื้อ รหัสคำสั่งซื้อ พร้อมทั้งข้อมูลการติดต่อกลับ
2.    ทีมงานจะติดต่อกลับไปหาคุณภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ
3.    หลังจากตรวจสอบตามข้อตกลงข้างต้นเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเพิ่มเครดิตเงินในระบบให้ใช้ได้ทันทีค่ะ


การขอคืนสินค้าและรับเงินคืนเต็มจำนวนในกรณีสินค้าส่งช้ามาก
ข้อตกลง
1.    ระยะเวลาการขนส่งจะต้องอยู่ในเงื่อนไขหมวด “ขนส่งช้ามาก” เท่านั้น
2.    คุณจะต้องแจ้งการขอรับสิทธิ์ที่ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ทำรายการสั่งซื้อ
3.    สินค้าต้องอยู่ในสภาพขนส่ง คือ เป็นพัสดุในบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งโดยไม่มีการเปิดออกหรือความเสียหายใดๆ
4.    เว็บไซต์ชีวาจรัสขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบการขนส่งช้าที่เกิดจากผู้รับ ได้แก่ ที่อยู่ในการขนส่งผิดพลาดและไม่มีผู้รับสินค้า
 
ขั้นตอนการขอคืนสินค้าในกรณีขนส่งช้ามาก
1.    ส่งรายละเอียดมาที่ info@maneeskincare.com กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อได้แก่ วันที่สั่งซื้อ รหัสคำสั่งซื้อ พร้อมทั้งข้อมูลการติดต่อกลับ
2.    ทีมงานจะติดต่อไปหาคุณภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ (คุณสามารถระบุเวลาที่สะดวกในการติดต่อกลับได้ค่ะ)
3.    หลังจากได้รับการติดต่อจากทีมงานเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องทำการขนส่งสินค้าที่ บริษัทไปรษณีย์ไทยประเภทพัสดุธรรมดาลงทะเบียนกลับมาที่ทำการเว็บไซต์ Manee Skincare ค่ะ
4.    ส่งใบเสร็จการส่งสินค้าจากไปรษณีย์ไทยมาที่อีเมล์ info@maneeskincare.com หรือส่งมาทาง Line@ : @maneeskincare​
5.    เราจะทำการโอนเงินตามเลขบัญชีที่แจ้งไว้สำหรับค่าสินค้าพร้อมทั้งค่าขนส่ง คืนทันทีเมื่อสินค้ากลับมาถึงและตรวจสอบถูกต้องตามเงื่อนไขข้างต้นค่ะ


การขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่เสียหาย หรือชำรุดโดยสาเหตุจากเกิดจากการขนส่งหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามรายละเอียดสินค้า
ข้อตกลง
1.    ความเสียหายหรือชำรุดของสินค้าต้องเกิดจากการขนส่งหรือความบกพร่องของตัวสินค้าที่ไม่ตรงตามรายละเอียดสินค้าเท่านั้น
2.    เว็บไซต์ Manee Skincare ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในกรณีที่สินค้าสามารถใช้แล้วหมด ไป เช่น ครีมทาผิว ถูกใช้เกินกว่า 20% ของปริมาณทั้งหมด
3.    คุณจะต้องแจ้งการขอรับสิทธิ์ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ทำรายการสั่งซื้อ
 
ขั้นตอนการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่เสียหาย หรือชำรุดโดยสาเหตุจากเกิดจากการขนส่งหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามรายละเอียดสินค้า
1.    ส่งรายละเอียดมาที่ info@maneeskincare.com กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อได้แก่ วันที่สั่งซื้อ รหัสคำสั่งซื้อ พร้อมทั้งข้อมูลการติดต่อกลับ
2.    ทีมงานจะติดต่อไปหาคุณภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ (คุณสามารถระบุเวลาที่สะดวกในการติดต่อกลับได้ค่ะ)
3.    หลังจากได้รับการติดต่อจากทีมงานเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องทำการขนส่งสินค้าที่ บริษัทไปรษณีย์ไทยประเภทพัสดุธรรมดาลงทะเบียนกลับมาที่ทำการเว็บไซต์ Manee Skincare ค่ะ
4.    ส่งใบเสร็จการส่งสินค้าจากไปรษณีย์ไทยมาที่อีเมล์ info@maneeskincare.com  หรือส่งมาทาง Line@ : @maneeskincare​
5.    ในกรณีขอเปลี่ยนสินค้าใหม่เราจะทำการจัดส่งสินค้าใหม่และโอนเงินค่าขนส่ง พร้อมทั้งเครดิตเงินสด*มูลค่า 25% ของสินค้าให้ทันทีเมื่อสินค้ากลับมาถึงและตรวจสอบถูกต้องตามเงื่อนไขข้างต้น ค่ะ
6.    ในกรณีขอคืนเงินเราจะทำการโอนเงินตามเลขบัญชีที่แจ้งไว้สำหรับค่าสินค้า พร้อมทั้งค่าขนส่งคืนทันทีเมื่อสินค้ากลับมาถึงและตรวจสอบถูกต้องตาม เงื่อนไขข้างต้นค่ะ


การขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจ
ข้อตกลง
1.    สินค้าจะต้องมีการแจ้งเงื่อนไขในการรับประกันความพอใจในรายละเอียดสินค้าเท่านั้น
2.    สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ถูกแกะซีลพลาสติก และอยู่ในสภาพไม่ถูกใช้งาน
3.    สินค้าจะสามารถคืนได้ในการใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น 30 วันเป็นต้น
4.    สินค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ตามเงื่อนไขที่สินค้ากำหนดเท่านั้น
 
ขั้นตอนการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
1.    ส่งรายละเอียดมาที่ info@maneeskincare.com กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อได้แก่ วันที่สั่งซื้อ รหัสคำสั่งซื้อ พร้อมทั้งข้อมูลการติดต่อกลับ
2.    ทีมงานจะติดต่อไปหาคุณภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ (คุณสามารถระบุเวลาที่สะดวกในการติดต่อกลับได้ค่ะ)
3.    หลังจากได้รับการติดต่อจากทีมงานเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องทำการขนส่งสินค้าที่ บริษัทไปรษณีย์ไทยประเภทพัสดุธรรมดาลงทะเบียนกลับมาที่ทำการเว็บไซต์ Manee Skincare ค่ะ
4.    ส่งใบเสร็จการส่งสินค้าจากไปรษณีย์ไทยมาที่อีเมล์ info@maneeskincare.com หรือส่งมาทาง Line@ : @maneeskincare​
5.    ในกรณีเปลี่ยนสินค้าใหม่ตามเงื่อนไขเราจะทำการจัดส่งสินค้าใหม่และโอนเงิน ค่าขนส่งให้ทันทีเมื่อสินค้ากลับมาถึงและตรวจสอบถูกต้องตามเงื่อนไขข้างต้น ค่ะ
6.    ในกรณีคืนเงินตามเงื่อนไขเราจะทำการโอนเงินตามเลขบัญชีที่แจ้งไว้สำหรับค่า สินค้าพร้อมทั้งค่าขนส่งคืนทันทีเมื่อสินค้ากลับมาถึงและตรวจสอบถูกต้องตาม เงื่อนไขข้างต้นค่ะ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม